URSPRUNGSMÄRKNING FÖR EL

URSPRUNGSMÄRKNING 2021

När vi på Kinnekulle Energi pratar om ursprungsmärkning för el så tänker vi både på vår miljö och natur men även vad vi kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle. Som kund har du alltid rätt till information om elens ursprung och hur dess produktion påverkar miljön.

Kinnekulle Energi erbjuder förnyelsebar el som är ursprungsmärkt med antingen vind eller vatten. Alla kunder som tecknar elhandelsavtal med oss gör ett aktivt val gällande för vilken förnyelsebar energikälla ursprungsgarantin ska gälla.

URSPRUNGSGARANTI

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Elen som produceras kan då spåras av de så kallade ursprungsgarantierna för exempelvis vindkraft eller vattenkraft. Har du tex. ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker hela din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder. Detsamma gäller såklart även för vindkraft.

RESIDUALMIX

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier, räknats bort. Har du inte aktivt gjort ett val av elhandelsavtal och har ett så kallat anvisat avtal är det från denna mix din elanvändning räknas. Vi på Kinnekulle Energi tycker det är viktigt att enbart erbjuda el från förnybara energikällor och säkrar därmed ursprungsgarantier även för anvisade avtal.

SAMMANSTÄLLNING – URSPRUNGSMÄRKNING FÖR EL 2022

Nedan ser ni Kinnekulle Energis sammanställning som visar ursprung och miljöpåverkan över vår sålda el under 2021. Ursprunget är uppdelat i förnybara energikällor (vatten och vind), fossila energikällor och kärnkraft (kol, olja, gas, torv). Varje diagram visar den totala ursprungsmärkningen för var elen kommer ifrån baserat på annullering av ursprungsgarantier. Dessutom finns även nyckeltal som visar utsläpp av CO2 och kärnbränsleavfall per kWh.