Anmälan för inflyttning

I samband med att du fått bekräftelse på din anmälan så har du tecknat ett nättjänstavtal med oss.