Uppdatering: Felet orsakat av nedfallet träd på hängkabel. Prel sluttid 16:00.

Åtgärdat 1/1-24 kl 15:49