Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses har upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar. Nedan kan du läsa mer om utbetalning, jämkning och vad som gäller för konsumenter enligt lag.