PRISER OCH ALLMÄNNA VILLKOR

Kinnekulle Energis moderbolag Götene Elförening satsar stora resurser på att underhålla och förbättra elnätet. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att elnätet alltid fungerar så att du ska slippa drabbas av strömavbrott.

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga, underhålla och förnya elnätet. Du ska känna dig trygg med att du har ljus, värme och energi. Det jobbar vi hårt och intensivt med.

Vi vill på det här sättet vara med och skapa förutsättningarna för en blomstrande bygd med hållbar livskvalitet.

Vår kundtjänst och serviceorganisation finns nära dig i Götene, så när ovädret är framme eller kabeln blivit avgrävd är vi redo att snabbt rycka ut. 24 timmar om dygnet, alla dagar på året.

AVTALSVILLKOR ELNÄT

De villkor som gäller mellan dig och ditt elnätsföretag följer de allmänna avtalsvillkoren. Dessa är framtagna av elbranschen tillsammans med Konsumentverket. Du kan läsa dem i pdf filerna nedan eller ringa till oss så skickar vi dem till dig.

Konsument är den som har ett nätavtal som fysisk person och avtalet skall avse elanvändning som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.

Avtalsvillkoren reviderades oktober 2018 och började gälla från 1 april 2019

ANSLUTNINGS-
AVGIFTER

Anslutningsavgifter inom elnät är avgifter som debiteras av elnätsföretag när en kund vill ansluta sitt hem eller företag till elnätet. Dessa avgifter täcker kostnaderna för att installera och ansluta elledningar och utrustning till den specifika fastigheten. Anslutningsavgifter kan variera beroende på faktorer som fastighetens geografiska läge, förväntad belastning och typ av anslutning. Avgifterna kan också omfatta kostnader för utredning, planering och administration av anslutningen.

LÅGSPÄNNING 0,4 kV.

Servis-
Säkring A
Avstånd
till anslutningspunkt (meter)
Exkl. momsInkl. moms 25%Tilläggskostnad
(kr/meter)
Exkl/inkl moms
16-250-19930 00037 500
16-25200-59930 00037 500257/321
16-25600-1199132 800166 000594/743
16-251200-1800489 200611 500372/465
35-63Offert

SÄKRINGS-
TARIFFER

Elnätstariffer är avgifter som tas ut av elnätsföretag för att transportera el till konsumenterna via elnätet. Dessa avgifter inkluderar kostnader för underhåll och utveckling av elnätet, samt för att säkerställa dess drift och säkerhet.

 TARIFFKR/ÅR EXKL. MOMSKR/ÅR INKL. MOMS
Nätavgift lägenhet16 A Lgh1 6382 048
Nätavgift 16 A16 A3 4654 331
Nätavgift 20 A20 A5 8707 337
Nätavgift 25 A25 A7 0708 838
Nätavgift 35 A35 A10 32612 907
Nätavgift 50 A50 A15 35719 196
Nätavgift 63 A63 A21 33826 673
Överföringsavgift öre/kwh 16,7620,95

I fast avgift ingår nätövervakningsavgift, elsäkerhetsavgift och elberedskapsavgift. Energiskatt tillkommer.