Riksdagen antar budget om elpriskompensation

Riksdagen har idag antagit den tredje extra ändringsbudget som regeringen lämnade den 3 februari. Denna innehåller de medel till kompensation till elkunder som regeringen tidigare presenterat. Kompensationen skall förmedlas av elkundernas elnätsföretag.

Är du intresserad av att läsa mer?
Ta del av Energiföretagens artikel angående Riksdagens budget om elpriskompensation här.