Elprisstöd

Svenska kraftnät har på uppdrag av regeringen tagit fram ett elprisstöd.

Elprisstödet baseras på din förbrukning från oktober 2021 till september 2022. I elområde SE3 som vi verkar i blir stödet 50 öre/förbrukad kWh.

Du kan se din elförbrukning för varje månad på din elnätsfaktura eller under Mina sidor.

Räkna ut ditt elprisstöd:
0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Det är Försäkringskassan som kommer hantera och betala ut elprisstödet.

De uppgifter som Försäkringskassan har begärt in från oss är nu skickade.

Regeringen har nu kommit med ett nytt förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät: Stöd till elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Mer information hittar du på energiföretagen.se