Felanmälan

ELNÄT

Kontrollera din jordfelsbrytare, är den till eller ifrån?
Är hela ditt hus strömlöst, är risken stor att det är jordfelsbrytaren som har löst ut. Ett bra tips är att titta om grannen har ström. Har de inte ström är det troligtvis fel på elnätet. Har grannen ström är chansen stor att jordfelsbrytaren har löst ut.

Slår jordfelsbrytaren ifrån omedelbart efter återställning, utan att du vet orsaken?
Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren och skruva sedan i proppar en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringar en i taget. Om du inte hittar felet, kontakta en elinstallatör.

Kontrollera säkringar/automatsäkringar i din central.
Byt ut den/de trasiga säkringarna. Löser de ut igen och att du inte kan hitta felorsaken, kontakta en elinstallatör. 

Kontrollera de tre säkringarna vid din elmätare.
Byt ut den/de trasiga säkringarna. Löser de ut igen och att du inte kan hitta felorsaken, kontakta en elinstallatör.

Har du kontrollerat sakerna ovan, och inte funnit något fel, kan det vara fel på elnätet.

Vid fel på elnätet, ring:
Vardagar 08.00-16.00: 0511-34 55 00
Övrig tid (via SOS-alarm): 0511-34 55 10

Kostnad för utryckning då fel ej ligger på elnätet:
Arbetstid: 2500 kr ink moms
Övrig tid: 5000 kr ink moms

FIBERNÄT

Ring alltid din tjänsteleverantör.

Vi ansvarar endast för fibernätet. Tjänsten köper du från en tjänsteleverantör, därför är det alltid till din leverantör som du ska göra felanmälan.

Ett tips innan du felanmäler är att pröva starta om din fiberkonverter samt koppla in din dator direkt till konvertern. Kvarstår felet ring tjänsteleverantören.