Förändring i abonnemang

Om du som kund vill höja eller sänka ditt abonnemang måste du ta kontakt med vår elnätsavdelning. När du höjer ditt abonnemang måste vi kontrollera att ledningsnätet håller för den extra belastning det blir om du höjer din säkring.

Du måste också fylla i en anmälan om ändringen. Ändring av huvudsäkring får bara göras av en behörig installatör.

Du kan välja att anlita vår installatör och den totala kostnaden blir då 500 kr (inkl moms) för säkringsändringen. Väljer du att anlita en annan behörig installatör kostar säkringsändringen 200 kr (inkl moms) och detta är en administrativ avgift.

AVSTÄNGNING/
ÅTERKOPPLING

Du kan på egen begäran koppla från ditt abonnemang. Vi kommer ut och kopplar ifrån och när du sedan vill ha igång abonnemanget igen kommer vi ut och kopplar på. För dessa tjänster tar vi 400 kr/st. Observera dock att även en frånkopplad anläggning alltid ska betala fast avgift.

Du kan också bli frånkopplad om du inte sköter dina betalningar för nät- eller elfakturor. Återinkopplingsavgiften under ordinarie arbetstid är 800kr. Återinkoppling under kvällstid kostar 1600kr.