FORSHEM

VILANDE OMRÅDE

Sista datum för beställning av fiberanslutning i ert område har gått ut. Tyvärr har området inte uppnått den anslutningsgrad vi kräver ännu. Området blir vilande och vi hoppas att intresset är större vid ett senare tillfälle. Våra nuvarande utbyggnadsplaner beräknas pågå fram till 2020.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.