Götene Elförenings fullmäktige

Götene Elförening är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. För att kunna bli medlem i föreningen är man tvungen att äga minst en fastighet inom föreningens nätområde. Det är medlemmarna som utser fullmäktige. Detta sker på ett medlemsmöte som äger rum vart tredje år. Fullmäktigeledamöterna väljs för tre år. Fullmäktige är uppbyggt så att olika kategorier skall vara representerade, det är industri, handel, lantbruk, småhus och bostadsrätter, kommunen samt en övrig grupp. I fullmäktige ingår även valberedningen, denna väljs vid varje årsstämma. Fullmäktige i sin tur väljer styrelsen. Styrelsen består av 11 ledamöter varav 2 st är personalrepresentanter. De övriga 9 väljs för tre år i taget enligt ett rullande schema så att det varje år väljs 3 styrelseledamöter. Detta sker vid årsstämman.

NUVARANDE FULLMÄKTIGE

Från årsstämman 2020 till och med årsstämman 2023.

 • Bengt-Göran Nilsson, Götene
 • Christer Berghem, St. Lund, Lundsbrunn
 • Evald Öhrnstedt, Götene
 • Fredrik Hallenberg, Götene
 • Håkan Dalemo, Götene
 • Jan Mogren, Månstorp, Götene
 • Jonas Johansson, Götene
 • Kerstin Wiklund, Hagalund, Götene
 • Klas Persson, Götene
 • Lena Ståhl, Götene
 • Lennart Blomgren, Ledsjö
 • Linnea Andersson, Götene
 • Marita Hellqvist, Källby
 • Monica Holm, Lundsbrunn
 • Peder Strand, Götene
 • Roger Wändal, Götene
 • Susanne Andersson, Lundsbrunn
 • Susanne Modh, Götene
 • Susanne Persson, Götene
 • Sven-Åke Johansson, Källby
 • Tina Hägnander, Kinne-Vedum Götene
 • Tobias Davidsson, Götene
 • Tobias Karlsson, Ledsjö Dalaholm
 • Tore Bigsten, Götene
 • Ulrika Karlsson, Källby

VALBEREDNING

 • Tore Bigsten, Götene. Sammankallande/ordförande
 • Linnea Andersson, Götene
 • Susanne Modh, Götene
 • Jonas Johansson, Götene