GÖSSÄTER NEDRE

OMRÅDET HAR ÄNNU INTE UPPNÅTT ANSLUTNINGS-GRAD

Tidigare har Gössäter samhälle varit ett utbyggnadsområde. Vi har nu valt att dela in det nuvarande området till två stycken områden istället, Gössäter nedre och Gössäter övre.  Detta för att få större chans till utbyggnad. Området har ännu inte uppnått den anslutningsgrad vi kräver. Våra nuvarande utbyggnadsplaner beräknas pågå under 2020.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst.