Investeringsbidrag för laddstation

Du kan söka investeringsbidrag för din laddstation via Naturvårdsverket. Som privatperson kan du få bidrag för hälften av kostnaden för laddboxen, material samt arbetskostnad, dock max 10 000 kr per fastighet. Förutsättningarna för bidrag ändras hela tiden men du kan följa det här.

Privatpersoner
Bolag, kommuner och landsting
BRF och Samfälligheter