Jämförspriser

Jämförspriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/ kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/ år. Jämförpriset blir högre ju mindre elförbrukning du har, eftersom den fasta avgiftens andel av det totala priset per kWh blir större. I tabellerna anges totalpriset i öre/kWh och olika årsförbrukningar för våra avtalsformer.

Priserna innehåller elhandelspriset inklusive fast avgift och moms.