KABELANVISNING OCH INMÄTNING

BESTÄLL KABEL-ANVSNING

Kom ihåg att alltid beställa kabelanvisning i god tid när du ska gräva eller utföra arbeten som riskerar att skada nedgrävda kablar och ledningar, i vissa fall kan leveranstid för kabelanvisning vara mer än 1 vecka. Det är gratis att beställa kabelanvisning via www.ledningskollen.se och vid beställning på detta vis ser samtliga av de registrerade kabel & ledningsägarna till att märka ut sina nyttigheter*.

Vi utför kabelanvisning på uppdrag av www.ledningskollen.se samt för dem som tecknat serviceavtal med oss.

Det finns mycket kablar och ledningar nergrävda i marken. Nedan kabel & ledningsägare finns normalt sett med på www.ledningskollen.se

  • Tele
  • Fiber
  • Kabel-TV
  • Fjärrvärme
  • Gatubelysning
  • VA
  • El

SERVICEAVTAL

Vi kan erbjuda Serviceavtal för kabelanvisning till Nätägare inom Skaraborg samt utföra inmätning med GPS-utrustning, kontakta oss på 0511–34 55 00 för mer information.

AKUT KABEL-ANVISNING

Vi utför även akut kabelanvisning och anvisning av ”egna” kablar mot ersättning, med detta alternativ föreligger det stor risk att flera andra nyttigheter* ej markeras ut, kontakta oss på 0511–34 55 00.

ENMETERSREGELN

Ledningar är ofta markerade med en centrumlinje, men ligger i verkligheten som utbredda stråk. Kring ledningens förväntade läge måste man gräva med handverktyg. Om inte ledningen påträffas ska man fortsätta att gräva med handverktyg på en meter vardera sidan om markeringen. Påträffas ej stråket då heller kontakta oss omgående.