NY ELANSLUTNING

En ny elanslutning till en fastighet innebär att Götene Elförenings elnät kopplas samman med fastighetens elsystem. För att göra detta behöver fastighetsägaren ansöka om en ny elanslutning hos oss.

För att beställa en ny elanslutning behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör som sedan sköter kontakten med oss. På kollaelföretaget.se kan du se utbudet på auktoriserade elinstallatörer i ditt närområde. Kinnekulle Energi är ett auktoriserat elbolag.

STEG FÖR STEG
ELANSLUTNING

  1. Planera i god tid! I vissa fall behöver elnätet försäkras eller byggas om. Handläggningstider hos myndigheter och markägare påverkar hur snabbt vi kan utföra en ny elanslutning. Därför är det viktigt att vara ute i god tid.
  2. Ta hjälp av en auktoriserad elinstallatör som skickar in en föranmälan via vår installatörsportal till oss med en karta på fastigheten och en situationsplan. Anslutning och mätarplacering beslutas i samråd med Kinnekulle Energi och kund. Ett kostnadsförslag skickas sedan till dig.
  3. När Kinnekulle Energi lämnat installationsmedgivande kan arbetet påbörjas. Elinstallatören ska läsa igenom Götene Elförenings villkor för en ny elanslutning.
  4. Vi projekterar, bereder och söker tillstånd för elanslutningen. Bygger ut eller förstärker elnätet vid behov.
  5. Elinstallatören sätter upp ett mätarskåp och gräver ner kabelskyddsslang från mätarskåp till tomtgräns. När arbetet är klart skickas en färdiganmälan till oss via vår installatörsportal.
  6. När vi har fått färdiganmälan och betalning har skett ansluter vi serviskabeln och sätter upp elmätaren. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning.

ATT TÄNKA PÅ VID NY ELANSLUTNING

Kunden äger och ansvarar för:

1. Mätarskåp på fastigheten
2. Kabelskyddsrör från tomtgräns till mätarskåp
3. Förläggningsarbete på fastigheten

Kinnekulle Energi på uppdrag av Götene Elförening äger och ansvarar för:

4. Mätare
5. Serviskabel
6. Förläggningsarbete utanför fastigheten
7. Kabelskåp
8. Nätstation