RÖRLIGT TIMPRISAVTAL

Timpris passar dig som är aktiv och engagerad i din elanvändning och som noggrant följer elpriserna på elbörsen. Om du anpassar din elanvändning efter timpriserna kan denna avtalsform vara lönsam för dig.

För dig som har elhandelsavtalet rörligt timprisavtal får du nytt elpris varje timme, det är det så kallade spotpriset från den nordiska elbörsen Nord Pool. Ett rörligt timprisavtal passar dig som vill kunna dra nytta av de låga priserna genom att använda elen i ditt hem på ett så klokt sätt som möjligt. På så vis kan du påverka din elfaktura och elkostnad genom att göra aktiva val. Du behöver vara beredd på att följa elpriserna på elbörsen och anpassa din elanvändning därefter. Att styra sin elanvändning på det här sättet är också bra för miljön.

Det enda som krävs för att kunna styra din elanvändning och ditt elpris är en timavläst elmätare. Så snart du tecknat ett rörligt timprisavtal med oss hör vi av oss till ditt elnätsföretag om att du vill ha timmätning. Elnätsföretaget har sedan tre månader på sig att justera din mätare. Fram tills det att mätaren blivit justerad mäts din elanvändning som tidigare, så kallad schablonmätning, vilket innebär att ditt elpris blir ett genomsnitt av vad elpriset har varit under en hel dag.

I det rörliga priset ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, avgifter (SVK, eSett, handelsavgifter till Nordpool m.fl.). Tillkommer gör vårt påslag på 2,9 öre/kWh och moms. Fast avgift för rörligt elprisavtal är 400 kr/år (320 kr/år exkl. moms).

ÖVRIGA ELHANDELSAVTAL

FAST PRIS

– TRYGGHET OCH KONTROLL

Med ett fast elprisavtal har du samma pris under hela den tid som du tecknar avtal för. Du kan välja att låsa in priset från 1 år upp till 3 år. Under denna tid påverkas du inte av elhandelsprisets förändringar på elbörsen Nord Pool. I det fasta priset ingår elcertifikat. Fast avgift för fastprisavtal är 300 kr/år (240 kr/år exkl. moms).