SVENSKA KRAFTNÄT

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Verksamheten finansieras främst av de avgifter som vi elproducenter och nätägare betalar för tjänsten nämligen att transportera el på stamnätet.

Varför höjer Svenska kraftnät sina avgifter?

Anledningen till höjningen är att det krävs en omställning av kraftsystemet. Vilken görs tillsammans med de nordiska och europeiska systemoperatörerna. Omställningen innefattar bland annat en ny nordisk balanseringsmodell och nya och förändrade systemdrifttjänster. De här förändringarna medför ökade kostnader och därmed också högre avgifter under de kommande åren. Åtgärden gör elmarknaden mer effektiv och säker i framtiden.

Höjningen på 0,22 öre/kWh exklusive moms (företagskund) och 0,275 öre/kWh inklusive moms (privatkund) kommer adderas i det totala elhandelspriset som redovisas på den månatliga fakturan. Tabellen visar exempel på hur höjningen påverkar elhandelspriset.

Privatkund (Priser inklusive moms)

2000 kWh per år5000 kWh per år20 000 kWh per år
5,50 kronor per år13,75 kronor per år55,00 kronor per år

Företagskund (Priser exklusive moms)

20 000 kWh per år100 000 kWh per år500 000 kWh per år
44 kronor per år220 kronor per år1100 kronor per år