UTBYGGNADSKLART OMRÅDE

DRIFTSATT OCH KLAR!

Välkommen till fiberriket. Ni har nu en stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning. Nu är det fritt fram för er som önskar att beställa tjänster via fibern. På bredbandswebben.se kan ni se vad det finns för möjligheter och alternativ. Ring till vald leverantör om du har frågor angående deras tjänster.

Vill du få ytterligare hjälp med hur du går vidare med din anslutning, hur du beställer tjänster osv, besök hos oss på Järnvägsgatan 29 eller ring. Du når oss på 0511-34 15 35.

INGEN FIBER?

Alla fastigheter i detta område har erbjudits att beställa en fiberanslutning från oss. De som valde att inte ansluta sig när området byggdes ut ska på ett enkelt sätt kunna efteranslutas, kostnaden för en efteranslutning är avsevärt dyrare än om man ansluter sig när området byggs. Två gånger om året erbjuds möjligheten till efteranslutning, processen ser ut på följande vis.

* Målsättning beroende på komplexiteten i anslutningsarbetet.

Tidsplan 2021-2022
De fiberbeställningar som inkommer under hösten 2021 planeras att genomföras under våren 2022, med leverans före sommaren.