Anslutningsinformation för fiber

Har du fått erbjudande om att köpa en fiberanslutning? Grattis! När du gjort din beställning och en utbyggnad till dig är beslutad så brukar det uppstå en del frågor och funderingar. På denna sida har vi försökt att samla all anslutningsinformation gällande fiber du som blivande kund behöver.

1. DETALJ-
PROJEKTERING

Innan utbygganden påbörjas detaljprojekteras utbyggnaden i området. I samband med detta är vi ute på plats och markerar var vi planerar fibernätsförläggningen. I varje tomtgräns markerar vi planerad anslutningspunkt med en käpp. I största möjliga mån görs placeringen i samråd med dig som fastighetsägare. Skulle det vara så att vi placerat käppen utan att samtalat med dig och du vill ändra läge så hör du bara av dig till oss.

2. GRÄVA

När projekteringsarbetet och tillstånden är klara påbörjas steg 2, förläggningsarbetet. Nu är det dags att gräva ner kanalisation i utbyggnadsområdet till alla fastigheter som beställt fiber. Vi förbereder även med kanalisation för de fastigheter som inte beställt. Detta är en tidskrävande process.

3. BLÅSA

När all kanalisation är nergrävd, skarvad och inmätt kan vi påbörja arbetet att blåsa in fiber i varje nergrävd slang. Dessa sträckor kan variera allt ifrån 3 meter till 3 kilometer.

4. SVETSA

Nu är det dags att svetsa ihop all inblåst fiber till ett helt nät. En fibertråd är lika tunn som ett hårstrå, så det gäller att vara stadig på handen!

5. INSTALLATION

Ni blir kontaktade av en fibermontör för bokning av tid. Fibermontören slutför vårt arbete genom att sätta upp en fiberkonverter innanför ytterväggen i ert hus.

6. ANSLUTEN

När din anslutning är klar fakturerar vi anslutningavgiften. Om du begärt avbetalning så startar den då.

7. BESTÄLL TJÄNSTER

Du kan börja beställa tjänster via bredbandswebben så fort din anslutning är aktiverad. Känner du dig osäker på hur du beställer tjänster och kommer igång med att surfa kan du ta del av Telias instruktion här. Vi har också tagit fram några enkla tips på hur du kan göra inne i ditt hus för att bygga upp ett bostadsnät.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR