INDUSTRI

UNDERHÅLL
& AUTOMATION

Vi konstruerar och bygger maskiner och automationssystem för lantbruk och industri. Alla nytillverkade maskiner ska enligt lag vara CE-märkt, vår personal är certifierad och har kunskapen att utföra CE-märkning så den efterlever de föreskrifter, lagar och förordningar som finns. Vi kan göra riskbedömningar, skapa relevant dokumentation samt bistå med allt ifrån Elanläggningsansvar till:

  • Besiktning
  • Projektledning
  • El & Mek-dokumentation
  • CE-märkning & Användarmanualer
  • Alla förekommande El och industriautomationsarbeten
  • El-Service/underhållsarbeten på Industri & lantbruksanläggning
  • Beredskap och Serviceavtal