PRODUCERA EGEN SOLKRAFT FRÅN SOLCELLER

Solel är en bra förnybarkälla. Bor du i hus och har ett tak som får sol på sig kan du också producera din egen solkraft. Det du behöver göra är att montera solceller på taket. Självklart är det mycket att tänka på. Vilken typ av solceller ska du ha? Vilka bidrag och avdrag kan du få? Inte glömma att anmäla sin anläggning till sitt elnät så de tar emot överskottselen. Sist men inte minst att teckna ett produktionsavtal för att sälja sin överskottsel.

SÄLJ DIN SOLEL TILL OSS

Vi tycker det är bra att fler vill producera solenergi för vår miljös skull och stöttar dig gärna i din produktion av hållbar energi. Om du inte själv förbrukar all solel som du producerar i din anläggning köper vi den gärna av dig!

Nu får du som är ny kund hos oss med en anläggning under 15kW betalt 20 öre extra per kWh under första året.

Förfrågningar om installationsmedgivande av produktionsanläggningar med inmatning till elnätet på över 43.5 kW har för närvarande ovanligt lång handläggningstid beroende på begräsningar i regionnätet. Regionnätsägaren meddelar att analys av framtida inmatningsmöjligheter pågår. Önskemål om anslutningar i Götene elförenings elnät placeras i kö och handläggs i tur och ordning när besked om möjlig inmatning erhållits från regionnätsägaren.

MER INFORMATION