Fakta elnät

LEVERANS-
SÄKERHET

Kinnekulle Energis moderbolag Götene Elförening är elnätsägare och har en hög leveranssäkerhet, hela 99,9%. Detta klarar vi tack vare att vi finns tillgängliga för våra kunder 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Tack vare en enkel men modern teknik kan vi oftast snabbt hitta och korrigera eller förebygga problem. Den lokala kännedomen hos personalen gör att vi har bra koll på alla meter ledningar som finns i vårt koncessionsområde och för alla som arbetar hos oss är det ett kall att se till att strömmen kommer fram. Vi går inte hem förrän jobbet är klart!

OM ELNÄTET

• Vårt distributionsområde är ca 600 km²
• Vi har ungefär 7400 kunder
• Friledning 40 kV = 1,1 mil
• Friledning 10 kV = 7,5 mil
• Hängkabel 10 kV = 1,7 mil
• Luftledning 0,4 kV = 4,7 mil
• Total längd luftledning = 15 mil
• Jordkabel 40 kV = 1,2 mil
• Jordkabel 20 kV = 3,1 mil
• Jordkabel 10 kV = 38,3 mil
• Jordkabel 0,4 kV= 71 mil
• Total längd jordkabel = 113,6 mil
• 452 transformatorstationer (varav 80 st stolpstationer)
• 1800 kabelskåp
• 2300 trästolpar (hög- och lågspänningsledningar)
• Besiktning av friledningar sker varje år
• Abonnerad effekt från Ellevio är 53 MW
• Energiomsättningen är ca 304 GWh = 304 000 000 kWh

Vi arbetar ständigt med förbättringar i vårt nät för att minimera nätstörningar!