VÅR MILJÖ OCH VÅRT ENGAGEMANG

När vi på Kinnekulle Energi pratar om vår miljö och vårt engagemang så tänker vi självklart på vår natur samt vad vi kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle.

En sådan sak är att vi enbart erbjuder förnyelsebar el som är ursprungsmärkt med antingen vind eller vatten. Alla kunder som tecknar elhandelsavtal med oss får el från förnybara energikällor. Elen kan spåras av så kallade ursprungsgarantier för t.ex. vattenkraft eller vindkraft.

En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker hela din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

ENERGIRIK VARDAG

– EN DEL AV FRAMTIDENS MILJÖ

I begreppet vår miljö räknar vi även in hur vi människor mår och hur vi beter oss mot varandra. Vi på Kinnekulle Energi tror att engagemang är en viktig del av att må bra och vi engagerar oss i områden som ligger oss varmt om hjärtat. Vi stödjer bland annat de lokala fotbollsföreningarna Götene IF och SILS IF som båda jobbar hårt och brinner för ungdomsidrotten i vår kommun. Det är två föreningar fyllda av energi och engagemang där allas lika värde står högt på agendan.

VI ENGAGERAR OSS!

Vi på Kinnekulle Energi är stolta över att vara en del av samhället och bidra till dess utveckling. Genom att stötta och sponsra föreningar kan vi vara med och skapa en positiv samhällsgemenskap och bidra till att förstärka de lokala samhällsbanden.

Vi tror på vikten av att stödja och främja kulturella, sportsliga och sociala aktiviteter för att skapa en levande och attraktiv plats att bo och verka på.

Vi ser det också som en möjlighet att synliggöra vårt företag och visa upp vår vilja till att vara med och bidra till samhällets utveckling. På så sätt kan vi vara med och skapa en hållbar och framtidstronande lokal miljö.

TEAM RYNKEBY

Team Rynkeby är ett internationellt projekt för att samla in pengar till Barncancerfonden. Vi på Kinnekulle Energi är stolt Guld-sponsor åt Team Rynkeby Skaraborgs lag.

Laget består av ett gäng hobbymotionärer som antagit utmaningen att tillsammans med ett fyrtiotal andra lag (totalt över 2600 cyklister) cykla till Paris för att uppmärksamma och stötta insamlingen till Barncancerfonden.

Alla pengar som samlas in skänks oavkortat till Barncancerfonden och Team Rynkeby är deras enskilt största bidragsgivare. 2021 drog kampanjen in över 35 miljoner till forskningen.

För oss är det en självklarhet att fortsätta vara sponsorer under 2024 och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med siktet inställt på Paris.

GIVING PEOPLE

Sedan några år tillbaka stödjer vi på Kinnekulle Energi Giving Peoples arbete att ge de allra mest utsatta en bättre vardag. Giving People levererar akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige.

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Hjälporganisationen arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Miljö och engagemang - Padel - Kinnekulle Energi
PADELHALLEN I LUNDSBRUNN

En relativt ny och väldigt energikrävande sport som växer allt snabbare i Sverige är Padel. Padeltennis spelas på en plan som är mindre än en tennisbana och omgiven av glasväggar. Bollen är mjukare än en tennisboll. Det är enkelt att komma igång, alla kan spela och ha roligt oavsett nivå. Padeltennis är en social motionsport som passar alla åldrar. Anläggningen är granne med Lundsbrunns golfklubb.

Kinnekulle Energi är stolt sponsor och stödjer denna satsning på Padel i Lundsbrunn. Vi är huvudsponsor för en av banorna som därmed bär vårt namn och vi ser fram emot många timmars härlig energiförbrukning i form av rafflande Padel matcher.

KLASSFOTBOLLEN

Kinne-Vedums IF anordnar årligen det fantastiska arrangemanget klassfotbollen i Götene kommun.
Under två dagar i Maj fylls hela Kinnevallen av ren energi i form av glada barn som spelar fotboll och deltar i diverse kringaktiviteter. Utöver alla deltagare vimlar det av supportrar i form av familj, släkt och vänner som hjälper till att göra det till den familjefest det är.

Ofta är det just via klassfotbollen som många för första gången kommer i kontakt med fotboll och lagidrott överhuvudtaget och är därför en väldigt viktig inkörsport för ett aktivt friluftsliv som vi på Kinnekulle Energi gärna är med och stöttar. Vi tror på en energirik framtid!

NATTVANDRARNA – TILLSAMMANS SKAPAR VI TRYGGHET!

Vi är stödpartners åt Nattvandrarna. Nattvandrarna är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation med lokala grupper och föreningar. Syftet och målet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. Det behövs vuxna som bryr sig. Vill du bli nattvandrare?
Hör av dig till info@nattvandrarna.se

KRAFTLEDNINGSGATOR – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Utarmning av biologisk mångfald och klimatförändringar är en av vår tids stora miljöfrågor. Här kan nätbolagen hjälpa till med att bidra till de globala Agenda 2030 målen ”Ekosystem och biologisk mångfald” samt ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”.

STÖDJER STIFTELSEN AKTIV SKOLA

Stiftelsen Aktiv Skola upplyser barn och vuxna om de problem som unga stöter på i dagens samhälle – både i skolan och på nätet.

GÖTENE BIODLARFÖRENING
– Honung är vår bi-syssla!

Några som arbetar hårt för att hålla berget blommande är våra bin. Pollinering är en av de mest grundläggande ekosystemtjänsterna för att vi människor ska få mat på bordet och biet är livsviktigt för våra växters fortlevnad.

Därför satsar Kinnekulle Energi, i samarbete med Götene biodlarförening, genom att etablera två egna bisamhällen placerade i Husaby för en fortsatt hållbar och energirik miljö på och runt Kinnekulle. Vårt mål är att även nästkommande generationer också får uppleva Kinnekulles magi och charm.

Vi ser fram emot att följa våra bins och framförallt ta del av den rena energi från Kinnekulle som vi får i form av fantastisk god och närproducerad honung. Götene biodlarförening består av ca 60 medlemmar, de flesta hobbybiodlare och en av föreningens uppgifter är att stödja biodlingen i Götene kommun och att fungera som samlingsplats för biodlare.

UNESCO BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE
Vi stödjer arbetet med hållbar utveckling!

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är en ideell förening och har bildats för att aktörer tillsammans ska kunna arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det handlar om samspelet mellan människan och miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av Unesco, FN’s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar och alla biosfärområden är unika.