Priser och avtalsvillkor för fiberinstallation

Nedanför hittar du priser och avtalsvillkor för fiberinstallation. Anslutningskostnaden är en engångsinvestering som ökar värdet på din bostad. Kostnaden för att ansluta sig kan variera mellan olika områden beroende på hur många som vill ansluta sig och hur långt vi behöver gräva. När vi beslutat om att en utbyggnad är möjlig är anslutningsavgiften enligt nedan.

ANSLUTNINGS-
AVGIFT

Lägsta anslutningsavgift för en fiberanslutning är 36 000 kr inkl moms.

För övriga anslutningar så som hyreshus och bostadsrättsföreningar kontaktar du oss för offert.

———————————-

PTS-område Bölaholm
Anslutningsavgift är 36 000 kr inkl moms. Grävning kan beställas som tilläggstjänst men total kostnad kan inte överstiga 40 000 kr inkl moms.

Utbyggnad av fiberanslutningar i område Bölaholm planeras att påbörjas 2023-09-01 och med allra senast leveransdag 2024-04-30.

AVGIFT PER MÅNAD

När du är ansluten betalar du ingen månadsavgift till oss. Du betalar endast för de tjänster som du själv beställer.

Tjänsteutbudet hittar du hos Telia Öppen Fiber® här på tjänsteportalen.