Götene Elförening

Götene Elförening är Kinnekulle Energis moderbolag samt elnätsägare. Vi värdesätter närhet, kundkontakt och kvalitet samtidigt som vi värnar om vår miljö.

MEDLEMSÄGD FÖRENING

Götene Elförening är en ekonomisk förening som bildades 1932 och ägs av våra 3200 medlemmar. Vi är ett elnätsföretag som bygger, äger underhåller och sköter servicen på elnätet. Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra 7.400 kunder, som huvudsakligen finns i Götene kommun. Vi bygger också fibernät för att vara med och utveckla bygden.

VEM KAN VARA MEDLEM?

Fysisk eller juridisk person som innehar ett elnätsabonnemang inom föreningens verksamhetsområde. Nyfiken på att veta mer? Läs vår medlemsinformation här

FÖRETAGSUPPGIFTER

Götene Elförening ek. för.
Organisationsnummer 769000-0612

Besöksadress:
Järnvägsgatan 29
53330 Götene

Faktureringsuppgifter:
Box 81
533 21 Götene
ekonomi@kinnekulleenergi.se