Säkringsändring

MELLAN
16 A OCH 25 A

Om du vill ändra huvudsäkring är det fritt att göra så mellan 16 -25 A. Du kan ändra högst en gång per år.

Om du vill ändra huvudsäkring behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör. På kollaelföretaget.se kan du se utbudet på auktoriserade elinstallatörer i ditt närområde. Kinnekulle Energi är ett auktoriserat elbolag. Anmälan görs via vår installatörsportal.

Tänk på att när du beställer ändringen så kommer den att registreras från det datumet elinstallatören har anmält till oss.

För säkringsändringar utanför schablon kontakta oss.