En Schysst Elhandlare

Som kund ska man kunna lita på sitt Elhandelsföretag! Vi har erhållit det hedervärda certifikatet ”Schysst Elhandel”. Det är ett bevis och en garanti för att vi är ett pålitligt elhandelsföretag där du som kund är i goda händer. För oss på Kinnekulle Energi är det en självklarhet att du som kund känner dig trygg i ditt val av elavtal, att det tydligt framgår vad du köper och vad avtalet med oss innebär.

Kinnekulle Energi filmer – Tryck på länken för fler filmer.

DRYGT 40 AV ÖVER 200 KLARA FÖR SCHYSST ELHANDEL

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Endast drygt 40st har så här långt godkänts för Schysst Elhandel – och ett av dem är Kinnekulle Energi. Det är vi så klart oerhört stolta över. För oss innebär inte certifieringen att vi behöver ändra något i vårt sätt att arbeta utan den ger oss energi att fortsätta som vi alltid gjort med våra kunder i fokus. Det ska vara enkelt, tydligt och tryggt att välja leverantör av el.

SCHYSST ELHANDEL FÖR PÅLITLIG ELHANDEL

Symbolen är en garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel.
Schysst Elhandel är en certifiering som branschorganisationen Energiföretagen Sverige tagit fram i samverkan med Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Konsumenternas Energimarknadsbyrå samt representanter från branschen. För certifieringen svarar det oberoende certifieringsföretaget DNV GL och det är också de som sköter uppföljningen av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

BEHÖVS EN CERTIFIERING?

Tyvärr finns det idag elkunder som känner sig vilseledda av elhandlare som med övertygande marknadsföring och påtryckande stil lyckats övertala dem till att teckna elavtal som de sedan ångrar, men får svårt att ta sig ur. För att öka förtroendet för branschen och ge elhandelskunderna en större trygghet arbetades certifieringen fram av Energiföretagen Sverige. Den delas endast ut till seriösa elleverantörer som uppfyller samtliga kriterier.

Vi på Kinnekulle Energi vill att du som kund ska vilja komma till oss. Vi anser att certifieringen är ett mycket bra sätt att lyfta fram seriösa aktörer på marknaden och på så sätt ge er kunder en symbol som innebär att ni lättare kan känna en trygghet vid ert val av elleverantör.

CERTIFIERING INNEBÄR TYDLIGA AVTAL OCH VILLKOR

Som certifierad elhandlare uppfyller vi 18 framtagna kundlöften som ofta går längre än vad lagen kräver.

Det handlar bl.a. om att leva upp till följande:
• Att vi har enkla och korrekta beskrivningar av produkter
• Vi har en tydlig och korrekt prisinformation
• Vår fullmaktshantering är schysst och bra
• Vi tar särskild hänsyn till utsatta kunder
• Att vi hjälper våra kunder vid klagomål och ger information om deras rättigheter