VINDKRAFT

Kinnekulle Energis moderbolag Götene Elförening har under det första decenniet på 2000-talet arbetat intensivt med att ansluta vindkraft. Det har medfört en utbyggnad av elnätet men också en hel del nytänkande och anammande av ny teknik. Förutom vindkraft har ett par biogasanläggningar också anslutits, främst då gårdsgasanläggningar inom lantbruket. Antalet större produktionsanläggningar i vårt nätområde är 41 st (36 st vindkraftverk 48,4 MW installerad effekt) med en total installerad effekt om ca 50 MW och en produktion på drygt 103 GWh under året. Det motsvarar ca 40 % av all elenergi som konsumeras av alla kunder inom vårt distributionsområde.

Det första verket, av typen Vestas V-20 på 99 kW, uppfördes redan 1989 vilket följdes av ett WindWorld 150 kW verk år 1992 samt ytterligare ett verk 1998. Under 2002 satte byggnationen igång på allvar i bygden, med två stycken Vestas 850 kW i Skeby, söder om Källby, och ett Vestas 850 kW i Ledsjö. Efterföljande år byggdes det ett tiotal 800-850 kW-verk i trakterna runt Lundsbrunn och Källby. Under hösten 2007 började planerna på en ännu större utbyggnad av vindkraft vilken skulle omfatta ett femtontal 2 MW-verk, främst av typen Enercon E-82 och Vestas V-90.

Produktionen på de första små verken låg på c:a 85 000 kWh/år och ligger idag på de större på c:a 5 500 000 kWh/år och verk. Som jämförelse kan nämnas att en eluppvärmd villa förbrukar ca 20 000 kWh/år, med andra ord kan ett enda 2 MW-verk producera energi till ca 300 eluppvärmda villor.

Vi äger idag två stycken 2 MW-verk. Övriga verk och produktionsanläggningar ägs av enskilda lantbrukare och lokala företag i vårt närområde.