ENERGISKOLA – KINNEKULLE ENERGI

Kinnekulle Energi presenterar Energiskola i nio delar som besvarar vanliga frågor och begrepp inom energibranschen. Vi går mot en elektrifiering av samhället vilket betyder att vi som elnätsägare och energibolag går mer från att vara samhällsbyggare till samhällsutvecklare. Därför vill vi dela med oss av vår kunskap till er som elkonsumenter och vi hoppas att därmed kunna ge svar på några av era frågor och funderingar.

Energiskolan går igenom allt från elnät, elhandel, elpriser, solel och elleverans till energisparande åtgärder, fiber, laddboxar och hållbarhet. Här hittar du en sammanställning av alla delar i ett samlat dokument. Nedanför hittar du alla delar var för sig.

INTRO

Energiskola intro - Kinnekulle Energi - Presenterar Energiskola i nio delar

DEL 1

Energiskola del 1 - Elnät och Elhandel - Vad är skillnaden? - Kinnekulle Energi

DEL 2

Energiskola del 2 - Vad påverkar elpriserna? - Kinnekulle Energi

DEL 3

Energiskola del 3 - Producera egen solel - Solel - Kinnekulle Energi

DEL 4

Energiskola del 4 - Stabil och säker elleverans - Kinnekulle Energi

DEL 5

Energiskola del 5 - Energibesparande åtgärder - Kinnekulle Energi

DEL 6

Energiskola del 6 - Hur fungerar fiber? - Kinnekulle Energi

DEL 7

Energiskola del 7 - Laddning av elbil - Laddbox - Kinnekulle Energi

DEL 8

Energiskola del 8 - Hållbarhet i fokus - Kinnekulle Energi

DEL 9

Energiskola del 9 - Kinnekulle Energi blickar framåt - Kinnekulle Energi