TILLFÄLLIG ANSLUTNING

När man behöver el till kortvariga aktiviteter, såsom byggnation av hus, använder man sig oftast av en tillfällig anslutning. Denna form av elanslutning kallas ofta för byggström. Byggström är en temporär anslutning som möjliggör tillfällig användning av el under byggprocessen/aktiviteten.

För att beställa en tillfällig anslutning behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör som sedan sköter kontakten med oss. På kollaelföretaget.se kan du se utbudet på auktoriserade elinstallatörer i ditt närområde. Kinnekulle Energi är ett auktoriserat elbolag.

HUR GÅR DET TILL?

  1. En auktoriserad elinstallatör behöver skicka in en färdiganmälan till oss vi vår installatörsportal där de ansöker om tillkopplingsdatum. Det är viktigt att skicka in färdiganmälan senast 10 arbetsdagar innan elen behövs.
  2. Elinstallatören sätter upp ett byggmätarskåp på den plats som Kinnekulle Energi har anvisat och ansluter mot gummikabel, max 5 meter.
  3. Kinnekulle Energi på uppdrag av elnätsägaren Götene Elförening kopplar in servisen i kabelskåpet och installerar en elmätare.
  4. När aktiviteten är avslutad ska elinstallatören anmäla att de vill koppla från den tillfälliga anläggningen.
  5. För en tillfällig anslutning 25 A (max ett år) är avgiften 5000 kr ink. moms övergår anslutningen till en fast anslutning på samma plats blir avgiften 2500 kr ink moms. Därefter tillkommer kostnad för förbrukad energi. För större och tillfälliga anslutningar lämnas en offert.
  6. Tariff för tillfällig anläggning tillkommer enligt gällande prissättning.