MEDLEMSINFORMATION

För en vanlig villa med 16A säkring kostar ett medlemskap 1000kr, (storleken på medlemsinsatsen bestäms av vilken mätarsäkring det anslutna nätabonnemanget har).

ANTALET ANDELAR

Vilket antal andelar du skall ha bestäms av ditt abonnemang.

Har du flera fastigheter kan du ha medlemskap för alla fastigheterna. Antalet andelar är dock maximerat till 100 st. per medlem. Varje andel kostar 100 kr.

Det antal medlemsinsatser som en medlem ska betala bestäms i huvudsak utifrån huvudsäkringens storlek. En medlem som innehar en elanläggning:

• med en huvudsäkring på 16–25 A ska betala 10 medlemsinsatser. Detta gäller även för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en huvudsäkring på 16–25 A.

• med en huvudsäkring på 26–63 A skall betala trettio 30 medlemsinsatser. Detta gäller även för medlem som på annat sätt förvärvar el till en anläggning med en huvudsäkring på 35–63 A.

• med ett effektabonnemang vilket innebär att medlem debiteras efter uttagen effekt både lågspänning 0,4 kV och högspänning 10 kV, ska betala 100 medlemsinsatser.

FÖRMÅNER FÖR VÅRA MEDLEMMAR

  • Medbestämmande i föreningen
  • Upp till 15 procent rabatt i vår välsorterade ELON-butik.
  • 150 kr rabatt/år på den fasta årsavgiften hos Kinnekulle Energi , om man har dem som elleverantör och tecknar avtal.
  • Alla nya medlemmar får en värdecheck på 200 kr som gäller i vår butik.

BLI
MEDLEM


För mer information om att bli medlem i Götene Elförening kontakta vår kundtjänst

LÄMNA
FÖRENINGEN


Om du säljer din fastighet eller av annan anledning vill gå ur Götene Elförening skall du kontakta oss. Du ska även kontakta oss om du vill överlåta dina andelar till den som köper din fastighet.

När du väljer att inte överlåta dina andelar kommer dessa att betalas ut till dig enligt reglerna i Götene Elförenings stadgar.

FRÅGOR OM
DITT MEDLEMSKAP


Du är alltid välkommen att kontakta vår Kundtjänst, om du har frågor kring ditt medlemsskap.

Vi har öppet vardagar mellan 8-16. Lunchstängt mellan 12-13.