Mikroproduktion

Förfrågningar om installationsmedgivande av produktionsanläggningar med inmatning till elnätet på över 43.5 kW har för närvarande ovanligt lång handläggningstid beroende på begräsningar i regionnätet. Regionnätsägaren meddelar att analys av framtida inmatningsmöjligheter pågår. Önskemål om anslutningar i Götene elförenings elnät placeras i kö och handläggs i tur och ordning när besked om möjlig inmatning erhållits från regionnätsägaren