Mot framtiden – Vi byter elmätare!

Kinnekulle Energi utför mätarbyten på uppdrag av Götene Elförening under 2019-2021

Vi går mot en alltmer digitaliserad framtid där ny teknik skapar oändliga möjligheter. Vi vet ännu inte exakt vad detta kommer att innebära, men det vi vet är att el kommer att vara en av grundförutsättningarna för den fortsatta utvecklingen.

Detta ställer såklart högre krav på oss som elnätsleverantörer och för att vi ska kunna hålla den höga leveranssäkerhet av el som vi idag har ser vi kontinuerligt över vårt elnät och investerar för framtiden. Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera sina elmätare.

PÅGÅENDE BYTEN

Hur utförs mätarbytet, när kommer det att ske och vem kommer utföra mätarbytet?


Vi kommer byta mätarna i vårt område i olika etapper. Först ut är Götene tätort, se karta. När det närmar sig för er fastighet kommer ni få ett utskick med information om tänkt tid och dag för ert mätarbyte.

Arbetet att byta en elmätare tar ca 20 minuter och under den tiden kommer anläggningen att vara strömlös. Mätarbyten kommer att utföras dagtid mellan kl. 07.30 – 16.00 på vardagar. Mätarbytet görs av personal från Kinnekulle Energi. Samtliga montörer kan identifiera sig genom företagets ID-kort samt har den behörighet som krävs.