Elpriskompensation från regeringen

Till hushåll med höga elpriser

Regeringen har beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Förslaget går ut på att medlen betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det.

Elpriskompensationen

Nu är den på väg

Regeringens elpriskompensation sker som en kreditering på din elnätsfaktura med start nu i april. Till grund ligger den ersättningstrappa från 700 kWh – 2000 kWh förbrukning per månad som är fastställd av riksdagen.

Vi som elnätsbolag är ålagda att hantera kompensationen utifrån de direktiv vi har fått och vi har tagit oss an uppgiften med stolthet. Vår ambition har hela tiden varit att så snabbt som möjligt administrera tillgodohavandet för berörda kunder och det är därför extra glädjande att vi redan nu vid första möjliga tillfälle kan påbörja krediteringen. Överskjutande belopp ligger kvar som ett tillgodohavande tills hela ersättningen är förbrukad.

Frågor om elpriskompensationens utformning hänvisas till Kammarkollegiet som är tillsynsmyndigheten, Regeringen eller Energiföretagen Sverige. Nedanför hittar du elpriskompensationens ersättningstrappa.

Ersättning – högsta nivå 2000 kWh/månad

Elpriskompensationen sker enligt förslag för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

Regeringen har uttalat att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, med höga elpriser under hösten och vintern. De har sökt en lösning att hantera läget som de anser är enkel och snabb att få tillstånd till.

Få koll på ditt elavtal, elpris och elförbrukning

Bra att veta är att du som har elhandelsavtal med fast elpris inte berörs av de höga rörliga priserna. Du har tecknat dig under en viss period till ett fast pris. Ditt pris är alltså beständigt tills du tecknar ett nytt elhandelsavtal.

Glöm inte att se över ditt elhandelsavtal och förnya ditt elavtal när ditt gamla elavtal löper ut. Det är alltid bäst att aktivt teckna ett elavtal så du inte hamnar på avtal som anvisat pris eller tillfälligt månadspris. Vi påminner alltid dig som kund minst två gånger innan ditt elavtal löper ut, men ibland kan det vara lätt att glömma ändå.

Frågor och svar

Har du några funderingar gällande elpriskompensationen? Ta del av regeringens frågor och svar.