PRODUCERA SOLENERGI

– HUR FUNGERAR DET?

Det är viktigt att vi tar till vara på energi från förnybara källor. Att producera solenergi är en av dessa och att driva sitt hem med egen solkraft är ett bra sätt att göra det på. Att producera el med hjälp av solen är något som blir mer och mer populärt för gemene man. Men hur fungerar det?

FRÅN SOLSTRÅLE
TILL SOLKRAFT

Det hela börjar med att solceller måste monteras på ett tak eller fristående system. Väl på plats där lyser solen på dem och solstrålarna omvandlas till elektricitet i form av likström.


Från solpanelerna går sedan en kabel till en växelriktare. Där görs elen om till vanlig växelström som vi har i våra eluttag. Växelriktaren kopplas till din elcentral, där elen fördelas ut till din egen elanvändning. Nu kan du ladda din mobil, hålla din frys kall och slipper leva i mörker.
Om du inte använder all el som du producerar skickas resten ut på elnätet. För att få betalt för den måste du teckna ett speciellt avtal med ett elhandelsföretag.

SÅ PRODUCERAR DINA SOLCELLER MEST EL

När du har solceller monterade vill du såklart producera så mycket solkraft som det bara går. Det finns en del faktorer som spelar in för hur mycket el du kommer att producera.

Dels är solinstrålning där du bor en del. Du bör också se över vilket väderstreck ditt tak är i – söderläge är det absolut bästa för att kunna producera som mest el på årsbasis. Har du solcellerna i öst- eller västläge kan det ge mer el för egen användning.

Lutningen på solcellerna spelar också in. Den bästa lutningen är mellan 35 och 50 grader, beroende på var i landet du bor.

Skuggas dina solpaneler av något? Om det finns träd, andra byggnader, flaggstänger, skorstenar eller något annat som ger skugga kommer dina solceller producera mindre el.

Blir panelerna snötäckta så kommer ingen sol på dem. Således produceras mycket mindre el då. Samma gäller om panelerna blir smutsiga. Försök därför håll panelerna fria från både snö och smuts.

Välj rätt växelriktare. Det är den del i solproduktionssystemet som gör om elen till växelström. Se över allt från CE-märkning till verkningsgrad – hur stor del av solenergin som görs om till el i ditt hus. Men det är även viktigt att se över garantitider eftersom växelriktaren är den del i ditt system som antagligen kommer behöva bytas först. Verkningsgraden för växelriktaren sjunker med tiden, så det är bra att räkna med att byta den efter ungefär 15 år.

VISSTE DU ATT?

Energin i solstrålarna som når jorden under en timme skulle kunna täcka hela världens energianvändning i ett helt år. Tyvärr kommer vi nog aldrig kunna ta vara på all den energin, men potentialen är alltså enorm.