ENERGISKATT

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

Energiskatten läggs på elnätsfakturan. Diagrammet visar vad din elkostnad består av:

Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni. Nivån på energiskatten på elektrisk kraft beror på var i landet anläggningen ligger och vilken verksamhet som bedrivs. Beslut tas av Sveriges Riksdag.

Skattesatser på el från 1 januari 2024

  1. 53,50 öre/kWh inklusive moms (42,80 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  2. 41,50 öre/kWh inklusive moms (33,20 öre/kWh exklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn och är 12 öre/kWh inklusive moms lägre än normalskatten.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

Frågor?

Kontakta i första hand Skatteverket för mer information om ovanstående samt hur du gör för att ansöka om återbetalning eller göra avdrag på deklaration. Du hittar också många svar på Skatteverkets webbplats.