FÖRKORTNINGAR

– LADDNING AV ELBIL

Aldrig har väl bilbranschen skådat så många förkortningar när det kommer till laddning av elbil. I den här listan förklarar vi de just nu vanligaste förkortningarna, finns även som PDF.

CCS
Combined Charging System. En typ av kontakt för snabbladdning.

Chademo
En standard för snabbladdning. Chademo använder en separat kontakt för endast likströmsladdning, DC-laddning. Standarden används på många svenska snabbladdare tillsammans med CCS-standarden. Det är främst asiatiska bilar som kommit med denna standard.

AC
Alternating Current – Växelström. Växelström betyder att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström är det som finns i vanliga eluttag i hemmet.

DC
Direct Current – Likström. Laddbara bilar drivs oftast med likström

kW
Enhet för effekt

kWh
Enhet för energi

Laddeffekt
Den mängd energi per tidsenhet som överförs till bilens batteri. Enheten för laddeffekt är kilowatt, kW.

Räckvidd
Sträckan bilen kan färdas på en laddning. Räckvidden är beroende av flera parametrar som exempelvis topografi, temperatur, hastighet och acceleration.

WLTP
Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicle Test Procedure – körcykel som används för att mäta räckvidd.

PHEV
Plug-in Hybrid Vehicle, har full hybridteknik och kan laddas från en extern elförsörjning.

BEV
Battery Electric Vehicle – elbil

EV
Electric Vehicle – elbil

Laddfordon
Bil som helt eller delvis drivs av elmotor och vars batteri kan laddas från elnätet eller annan extern kraftkälla.

Laddhybrid
Bil med två olika motorer varav en är en elmotor. Motorerna kan arbeta parallellt eller samverka. Kallas ibland PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle eller Plug-inhybrid

Seriehybrid
En hybridbil där förbränningsmotorn endast laddar elmotorns batteri. Bilens drivs endast med hjälp av elmotorn.

Parallellhybrid
Hybridbil där förbränningsmotorn laddar elmotorns batteri. Men bilen kan också drivas direkt av förbränningsmotorn.

EVSE
Electric Vehicle Supply Equipment, styrenhet för laddning som ser till att fordonet laddas med rätt effekt och ström samt ser till att laddningen utförs säkert.

Normalladdning
Laddning som sker med 230V/10A eller 230V/16A. Att ladda bilen fullt med normalladdning tar mellan två och åtta timmar med en effekt på upp till 7,4kW.

OBC
On-board Charger, benämning för det laddbara fordonets egna laddare som används vid växelströmsladdning.

Schucko
Vanligt jordat vägguttag. Vanlig hushållskontakt. Kan användas vid normalladdning.

Semisnabbladdning
Halvsnabb laddning med effekter upp till 22 kW. En sådan laddstation är billigare i inköp jämfört med en snabbladdningsstation. Att ladda en elbil till 80 procent av batterikapaciteten med en semisnabb laddstation tar cirka 1-3 timmar.

Smartladdning
Laddning som sker när belastningen på elnätet är låg och/eller när det finns god tillgång på förnybar el. Kallas ibland Schemalagd laddning.

Snabbladdning
Med högre effekt över 43 kW, går det snabbare att ladda bilen. Vid snabbladdning används likström som överför energi direkt till det laddbara fordonets batteri. Snabbladdning tar ca 40 minuter för full laddning, beroende på batteristorlek.

Supermiljöbil
Personbilar som har lägre utsläpp än 50 g CO2/km har definierats som supermiljöbilar av Sveriges regering. Laddhybrider med utsläpp upp till 60 gram per kilometer får delta i det nya bonus-malus-systemet.

Källa Emobility